Powstają nowe drogi

W ostatnich dniach na dwóch realizowanych inwestycjach drogowych pojawiły się nawierzchnie asfaltowe. Zapraszamy do obejrzenia migawek z realizacji inwestycji polegającej na budowie ulicy Legionów Polskich, remoncie ulicy Marii Zaborowskiej i budowie drogi do terenów inwestycyjnych „Przy obwodnicy. Pierwsza inwestycja polega na budowie drogi z pełnym wyposażeniem, czyli z oświetleniem, odwodnieniem, z nową bitumiczną jezdnią, drogą rowerową, chodnikami oraz parkingiem.
Po zakończeniu tej inwestycji oraz po wykonaniu także aktualnie remontowanej ulicy Piłsudskiego, drogi te stworzą ciąg komunikujący łączący dynamicznie rozwijającą się dzielnicy Słupsk Zachód z resztą miasta.
Prace drogowe na ulicach Legionów Polskich oraz Zaborowskiej powinny zakończyć się do końca lipca, a na ulicy Józefa Piłsudskiego do końca sierpnia 2020 r.
Po przeciwnej stronie miasta, na obszarze inwestycyjnym „przy obwodnicy” trwają prace końcowe związane z budową nowej drogi zaczynającej się przed węzłem Słupsk Wschód (Głobino), prowadzącej w stronę Redzikowa. Jest to droga o szerokości 6 metrów, wykonana z betonu asfaltowego, z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 metra, wykonanym z masy bitumicznej. Nowa droga połączy tereny inwestycyjne z ulicą Bohaterów Westerplatte i z obwodnicą Słupska.

from Słupsk https://ift.tt/2yaQ6Gx
via Wiadomości Słupsk

Podziękowania dla darczyńców

Władze Miasta Słupska dziękują w imieniu własnym oraz mieszkańców naszego miasta wszystkim podmiotom, które zdecydowały się wesprzeć samorząd i nasze jednostki oraz instytucje w trudnych chwilach. Z własnej inicjatywy, nieodpłatnie przedsiębiorcy przekazali jedne z najcenniejszych przedmiotów/środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.

Dzięki temu, możemy przekazać takie środki ochronne do instytucji pomocowych, służb mundurowych oraz pracowników, którzy w ramach swoich działań są szczególnie narażeni na chorobę COVID-19. Wspomniane niżej firmy pomagają nie tylko jednostkom i instytucjom Miasta Słupska, ale też np. szpitalowi czy Policji.

Firma Aerosol Service z Charnowa podarowała zapas płynów do higieny rąk, np. przychodniom. Do tego 300 sztuk płynu trafiło do Urzędu Miejskiego w Słupsku, a 200 kolejnych sztuk trafi do nas dzisiaj. Przekażemy je do pracowników pracujących, np. w sferze pomocy społecznej. Niezwykle cenna inicjatywa i piękny gest. Z całego serca dziękujemy.

Dzięki firmie Faser-Plast otrzymaliśmy 15 tys.rękawiczek jednorazowych. To kolejny przykład postawy, która zasługuje na najwyższe wyrazy uznania i podziękowania. Cieszy nas fakt, że pomyśleli o nas i zdecydowali się uczynić gest, za który słowo dziękuję, to zdecydowanie za mało. Ale i tak dziękujemy!

Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Tomasz Grońskiego – nieodpłatnie zdezynfekował cały budynek słupskiego ratusza (korytarze, toalety, główne sekretariaty, klamki, poręcze, podłogi, krzesła na korytarzach, pokój kancelarii i te najczęściej wizytowane pokoje np. od rejestracji pojazdów). Dzięki takim ludziom wiemy, że słupska społeczność to społeczność ludzi troszczących się o innych,którzy nie myślą tylko w kategoriach materialnych.

Z kolei podmiot Miniowe Formy 3D dostarczył dziś przyłbice ochronne (ochronne maski) wielokrotnego użytku, które można dezynfekować i ponownie używać. Tak miły gest, który nie był z naszej strony oczekiwany powoduje nadzieję, że w ciężkich chwilach nie jesteśmy skazani na tylko złe i smutne wiadomości. Mamy możliwość spotykać ludzi, którzy dzielą się dobrem.

Coolturka i Pan Krzysztof Nowakowski wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 5, Zespołem Szkół Technicznych oraz Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych drukują za pomocą techniki 3D przyłbice ochronne. Kolejny przykład wspaniałej postawy ludzi, którzy swój czas i zasoby wykorzystują po to by wspierać potrzebujących.

Kobiecy Słupsk koordynujący prace kobiet z naszego miasta, które szyją maseczki dla pracowników szpitala, dla dzieci oraz dla instytucji publicznych, także włączył się w działania na rzecz osób walczących o nasze zdrowie i życie. Serdeczne podziękowania i dużo dobrych emocji dla tych wspaniałych Pań, które nie były obojętne na zagrożenie i które swoje serce pokazały w tak prosty ale i piękny sposób.

from Słupsk https://ift.tt/2UE7Y4m
via Wiadomości Słupsk

Wejście do ratusza-interesanci

Interesanci, którzy wcześniej umówili się telefonicznie na wizytę w ratuszu, mogą wejść do głównego budynku ratusza przez wejście do Pałacu Ślubów od strony Pl. Zwycięstwa – tylko to wejście jest otwarte.

Strażnik Miejski, który jest tam obecny w godzinach pracy Urzędu sprawdzi, czy dana osoba jest zapisana na liście i dopiero wtedy będzie możliwe załatwienie danej sprawy.

Bez wcześniejszego umówienia telefonicznego – nie ma możliwości z wejścia do budynku.

from Słupsk https://ift.tt/3dwYMr5
via Wiadomości Słupsk

Kolejna forma wsparcia

Fundacja Świat Głuchych proponuje osobom niesłyszącym pomoc polegającą na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach. Może to być wykonanie telefonu do służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu. Ale przede wszystkim skupia się na udzieleniu doraźnej pomocy polegającej na dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków).

Do kontaktu zostaje delegowany pracownik, który będzie zbierał informację o zapotrzebowaniu, również będzie prowadził bazę wolontariuszy. Usługa dostępna jest na terenie całego kraju. Informację o inicjatywie nagraną w języku migowym opublikowano na stronie Fundacji:

https://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/

from Słupsk https://ift.tt/2wJDHZV
via Wiadomości Słupsk

Wniosek – umorzenie czynszu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi wsparcia dla przedsiębiorców przekazujemy Państwu wniosek dot. możliwości umorzenia niektórych opłat.

W zakresie umorzenia opłat związanych z najmem gminnych lokali użytkowych wniosek (wypełniony i podpisany – zeskanowany) będzie musiał być kierowany do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej na adres sekretariat@pgm.slupsk.pl

W zakresie umorzenia opłat związanych z dzierżawą gminnego gruntu wniosek (wypełniony i podpisany – zeskanowany) będzie musiał być kierowany na adres zn@um.slupsk.pl

Wniosek do pobrania

W ślad za przesłanym wnioskiem mailowo należy oryginał przesłać pocztą tradycyjną na adres: odpowiednio
– Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Tuwima 4
– Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Słupsku , Pl.Zwycięstwa 3

from Słupsk https://ift.tt/2Ukvwwa
via Wiadomości Słupsk