Grażyna Linder – nauczycielka ze Słupska zdobyła Nagrodę Specjalną

Nauczycielka ze Słupska zdobyła Nagrodę Specjalną w Krajowym Finale Konkursu Naukowego E(x)plory. Grażyna Linder, nauczycielka fizyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, zdobyła Nagrodę Specjalną (nagroda dla nauczycieli) w Krajowym Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2019. Jury konkursu przyznało nauczycielce ze Słupska Nagrodę Specjalną za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą w ramach Konkursu Naukowego E(x)plory. […]

Post Grażyna Linder – nauczycielka ze Słupska zdobyła Nagrodę Specjalną pojawił się poraz pierwszy w Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia.

from Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia https://ift.tt/2N1YHQX
via 10minut TV – Wiadomości Słupsk

Reklama

Miejsca Przyjazne Seniorom – aktualizacja, dalszy nabór, kolejne informacje

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji „MIEJSCA PRZYJAZNE SENIOROM”.

Właśnie przystępujemy do zaktualizowania i wznowienia kolejnego wydania publikacji „Miejsca Przyjazne Seniorom” !!!

ZACHĘCAMY tych, którzy w swojej ofercie mają już lub rozważają wprowadzenie propozycji skierowanej do seniorów w formie ulg, zniżek lub bezpłatnej oferty.

Nadsyłajcie zgłoszenia a my wypromujemy Waszą ofertę dedykowaną osobom starszym. Promocja ta umożliwi zarówno przystąpienie do akcji nowym podmiotom jak i weryfikację dotychczasowych.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ NADSYŁAĆ na e-mail: mps@horyzont.slupsk.pl osobiście lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie HORYZONT
ul. Jaracza 9
76-200 Słupsk

z dopiskiem:
Miejsca Przyjazne Seniorom”

Regulamin i Karta partnerska dostępne na stronach: www.horyzont.slupsk.pl oraz www.slupsk.pl w zakładce SENIORZY

Stowarzyszenie HORYZONT oraz Słupska Rada Seniorów – organizatorzy akcji pn: „Miejsca Przyjazne Seniorom”, serdecznie zapraszają Państwa do przystąpienia w roli Partnerów wydarzenia, do akcji, której celem jest zarówno wyłonienie miejsc przyjaznych seniorom oferujących zniżki, promocje lub bezpłatne usługi dla osób starszych, które ukończyły 60 rok życia jak i aktywizacja seniorek i seniorów
z równoczesnym promowaniem miejsc przyjaznych seniorom.

PRZYPOMINAMY !!!!

Do akcji przystąpić mogą wszelkie podmioty: organizacje, firmy, instytucje, przedsiębiorstwa, które poprzez przygotowanie lub dostosowanie oferty promocyjnej na swoje produkty i usługi dla osób starszych, zechcą zaproponować dowolną wskazaną przez siebie formę zniżek i ulg.

Każdy udzielony rabat z jednej strony sprawia poprawę jakości życia osób starszych ale także spowoduje zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców Państwa usług, produktów. Organizatorzy zapewniają promowanie podmiotów przystępujących do akcji poprzez kampanie medialne również na stronach internetowych organizatorów i partnerów akcji oraz poprzez publikację, w której zamieszczone będą informacje o działalności partnera akcji, jego dane kontaktowe oraz oferowane osobom starszym ulgii zniżki. Uroczyste wręczenie certyfikatów świadczących o uzyskaniu tytułu „Miejsce Przyjazne Seniorom” następuje podczas wydarzeń organizowanych przez Słupską Radę Seniorów w ciągu bieżącego roku o czym Poństwo zostają poinformowani wcześniejszym zaproszeniem. Każdy partner przystępujący do akcji otrzyuje również naklejkę, którą należy zamieścić w widocznym miejscu oraz na własnej stronie www.

Podejmując wyzwanie organizacji Miejsc Przyjaznych Seniorom wyrażamy nadzieję na przyłączenie się Państwa firmy i określenie ulg sprzyjających powodzeniu w/w akcji wśród osób starszych. Przystępując do akcji niczym Państwo nie ryzykujecie, zarówno włączenie się jak i rezygnacja może nastąpić w dowolnym terminie, a dane firm będą na bieżąco aktualizowane w bazie organizatorów Miejsc Przyjaznych Seniorom.

Jednocześnie zachęcamy osoby starsze do zapoznania się z ofertą podmiotów, które przystąpiły
w ramach poprzednich edycji akcji Miejsc Przyjaznych Seniorom, która została przedstawiona
w informatorze zamieszczonym na stronie miasta Słupska – zakładka seniorzy/miejsca przyjazne seniorom i korzystania z oferty tych szczególnych Miejsc.

Wszelkich informacji dot. powyższej akcji udzieli:

Małgorzata Mogielnicka – koordynator Projektu tel.: 501 511 508

REGULAMIN DO POBRANIA

Załącznik nr 1 DO POBRANIA

from Słupsk https://ift.tt/36k4toD
via Wiadomości Słupsk

Zmiana dowódcy USA

Komandor Jon Grant Dowódca Jednostki Wsparcia Marynarki Wojennej USA złożył wczoraj na ręce Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej podziękowania władzom miasta i mieszkańcom za wsparcie okazane podczas organizacji Misji Obrony Batalistycznej NATO.
Komandor Jon Grant kończy swoją misję w Redzikowie, niedługo kierowanie jednostką przejmie nowy dowódca.

Dziękujemy serdecznie za wizytę, za obecność w regionie słupskim, starania i pracę włożoną w budowanie pozytywnych relacji między naszymi krajami.
 

from Słupsk https://ift.tt/2BWQIhw
via Wiadomości Słupsk

Nabór na kandydatów na członków Słupskiej Rady Seniorów

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy podmioty działające na rzecz osób starszych, organizacje pozarządowe oraz uniwersytety trzeciego wieku, a także nieformalne grupy osób starszych posiadających bierne prawo wyborcze działające na rzecz osób starszych, o składanie swych propozycji kandydatów na członków Słupskiej Rady Seniorów.

Słupska Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Słupska w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących osób starszych.

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorek i seniorów.

Siedzibą Rady i obszarem jej działania jest Miasto Słupsk.

Rada działa w następujących obszarach senioralnych:

1) aktywizacja i integracja społeczna,
2) zapobieganie marginalizacji,
3) poprawa społecznego wizerunku,
4) ochrona zdrowia,
5) rozwój form wypoczynku oraz dostęp do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

1) współpraca z władzami Miasta Słupska przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorek i seniorów,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko – i długoterminowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorek i seniorów,

3) monitorowanie potrzeb słupskich seniorek i seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych,

5) konsultowanie i ustalanie priorytetów kierunków w zakresie polityk i zadań realizowanych na rzecz osób starszych,

6) informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz osób starszych,

7) dążenie do odtworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych,

8) budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.

Rada powoływana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta na okres czterech lat. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego składu Słupskiej Rady Seniorów pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, społecznie i mają obowiązek uczestniczenia w pracach Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia, na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk w terminie do 13 listopada 2019 roku.

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Poniżej znajdziecie Państwo dokumenty niezbędne do uczestnictwa w procesie naboru.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska 

 ogłoszenie o naborze

 wniosek

Wykaz osób udzielających poparcia

from Słupsk https://ift.tt/2ppqYYE
via Wiadomości Słupsk

KONSULTACJE – opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń SOSiR

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 22 listopada 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 14 listopada 2019 r. o godzinie 15:30 w Klubie Olimpijczyka w siedzibie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 99, natomiast dyżury zaplanowano w dniach 7 i 21 listopada w godzinach 13:30 – 15:00.

Dodatkowo, w czasie trwania konsultacji można składać uwagi na formularzu uwag dostępnym poniżej.

Zachęcamy do wyrażenia uwag i opinii w powyższym temacie. Jest to ten moment kiedy możemy prowadzić dialog i wspólnie ustalać warunki współpracy.

Zarządzenie ws. konsultacji-do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzeni- projekt stawek

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – FORMULARZ do składania uwag

from Słupsk https://ift.tt/32Xo0Jm
via Wiadomości Słupsk