Konsultacje społeczne dot. projektu Statutu Słupskiej Rady Seniorów

Informujemy Państwa o konsultacjach społecznych dot. projektu Statutu Słupskiej Sady Seniorów celem uzyskania uwag. Konsultacje będą trwały od 8 sierpnia do 29 sierpnia 2019r. i mają zasięg ogólnomiejski i zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1) spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Miasta Słupska, które odbędą się Słupskim
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku
przy ul. Niedziałkowskiego 6 w dniu:
a) 13 sierpnia godz. 12:00
b) 19 sierpnia godz. 15:00
2) możliwości wymiany opinii w zakresie dokumentacji do konsultacji dostępnej w formie
papierowej przedłożonej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (Mały Ratusz),
pl. Zwycięstwa 1, p. 208 Urzędzie Miejskim w Słupsku – oraz w formie elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku i na stronie
http://www.slupsk.pl,
3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej w Urzędzie
Miejskim w Słupsku – Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub przesłać w wersji
elektronicznej na adres: wziss@um.slupsk.pl w terminie 19 sierpnia 2019 r.

Zachęcamy do konsultacji -> link

 

from Słupsk https://ift.tt/2Yl1Brq
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Komunikacja miejska-zmiany w rozkładzie, nowe linie, nowe trasy

Od 1 sierpnia 2019 r., miejskie autobusy zaczną obsługiwać Park Wodny „Trzy Fale”.  Wprowadzone zostaną istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a dotychczasowy układ linii komunikacyjnych w obrębie Os. Batorego ulegnie modyfikacji. Uruchomione zostaną również nowe linie: 26, 27 i 28, a zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 2, 8, 9 i 19.

Linie  8  i  19 :

Autobusy linii  8  zamiast do pętli CH Jantar oraz linii  19  (dotychczas kończące trasę na Os. Batorego) zostaną skierowane do Parku Wodnego. Od ul. 3 Maja autobusy tych linii będą kursować ulicami: Rejtana, Konarskiego, Leszczyńskiego i Grunwaldzką do Parku Wodnego.  W kierunku centrum: Grunwaldzką, Leszczyńskiego, Konarskiego, Rejtana, 3 Maja i dalej po stałych trasach.

  • Wszystkie kursy linii  dotychczas obsługujące odcinek CH JANTAR – OS. BATOREGO – CH JANTAR zostają zastąpione przez nową linię  28 .
  • Kursy linii 19  dotychczas wykonywane do Nowego Cmentarza i działek oraz do Strefy Ekonomicznej zostają zastąpione przez nowe linie  26  i  27 .

Linia  2 :

Z uwagi na modyfikację przebiegu tras linii  8  i  19 , w obrębie Os. Batorego zmieniona zostanie również trasa linii  . W stosunku do dotychczas obowiązującej trasy, kierunek jazdy autobusów zostanie odwrócony:

  • W kierunku ul. Sportowej i Siemianic autobusy pojadą ulicami: Banacha, Wazów, Leszczyńskiego, Konarskiego, Rejtana, 3 Maja, Kołłątaja i dalej po stałej trasie.
  • W kierunku CH Jantar:Kołłątaja, 3 Maja, Rejtana, Konarskiego, Leszczyńskiego, Wazów, Banacha i dalej bez zmian.

Linia  9 :

Przebieg trasy tej linii zostanie uproszczony i skrócony. Autobusy w obu kierunkach będą kursować ulicami: Wazów, 3 Maja, Sobieskiego, Grunwaldzką i Poniatowskiego. Na odcinku ul. Sobieskiego (pomiędzy ul. Grunwaldzką a 3 Maja) utworzone zostaną trzy nowe przystanki.

Linia  28 :

Nowa linia zastępująca linię   8  na odcinku CH JANTAR – OS. BATOREGO – CH JANTAR. Linia będzie funkcjonować z częstotliwością co 30 minut w dni powszednie oraz co godzinę w soboty i niedziele. Autobusy oznaczone numerem  28  pojadą na trasie:

CH JANTAR – Kołobrzeska – Dmowskiego – Andersa – 11 Listopada – Piłsudskiego – Pileckiego – Rejtana – Konarskiego – Leszczyńskiego – 3 Maja – Sobieskiego – PARK WODNY – Sobieskiego – 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego – Rejtana – Pileckiego – Piłsudskiego – 11 Listopada – Andersa – Dmowskiego – Kołobrzeska – CH JANTAR

UWAGA!   Z uwagi na trwający okres letnich wakacji szkolnych przypominamy, że w tym czasie kursy oznaczone literą „X” nie są wykonywane. Dotyczy to w sposób szczególny linii  8  i  28 , jak również wybranych kursów na liniach  7   14 . Kursy te będą ponownie wykonywane od niedzieli 1 września br.

Linie  26  i  27 :

Nowe linie przejmujące obsługę Nowego Cmentarza i kompleksu ogródków działkowych przy ul. 3 Maja (linia  26 ) oraz Strefy Ekonomicznej (linia  27 ). Autobusy będą kursować na następujących trasach:

 26  PARK WODNY – Sobieskiego – 3 Maja – Zachodnia – NOWY CMENTARZ – Zachodnia – 3 Maja – 3 MAJA-DZIAŁKI – 3 Maja – Sobieskiego – PARK WODNY

 27  PARK WODNY – Sobieskiego – 3 Maja – Leszczyńskiego – Konarskiego – Rejtana – Braci Staniuków – STREFA EKONOMICZNA – Braci Staniuków – Rejtana – Konarskiego – Leszczyńskiego – 3 Maja – Sobieskiego – PARK WODNY

UWAGA!    Na prośby działkowiczów na linii  26  uruchomiony zostanie dodatkowy kurs z pętli 3 Maja-działki o godz. 20:16. Kurs ten będzie wykonywany od poniedziałku do soboty wyłącznie w okresie letnich wakacji szkolnych.

Nowe przystanki:

Na górnym odcinku ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Grunwaldzką, a 3 Maja wyznaczone zostaną trzy nowe przystanki o charakterze warunkowym (na żądanie):

  • Para nowych przystanków „Sobieskiego – 3 Maja” zostanie zlokalizowana na wysokości Policji,
  • Dodatkowy przystanek „Grunwaldzka” zostanie zlokalizowany  tuż przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Sobieskiego.
  • Na nowych przystankach zatrzymywać się będą autobusy linii  26  27  i  28 .

from Słupsk https://ift.tt/2Yawezq
via Wiadomości Słupsk

Bank Żywności szuka organizacji do współpracy

Bank Żywności w Słupsku poszukuje lokalnej organizacji partnerskiej  do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla mieszkańców Słupska.
Zadanie będzie polegało na cyklicznym wydawaniu żywności dla ok. 1800 osób potrzebujących z terenu miasta Słupska, w okresie od września 2019 do czerwca 2020, oraz na prowadzeniu wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
Organizacja musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowania, określone w Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przede wszystkim powinna:
– posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,
– zapewnić monitoring /ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub w ramach własnych zasobów i możliwości,
– zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,
– prowadzić odrębną ewidencję magazynową w formie elektronicznej lub papierowej,
– posiadać zaplecze techniczne, zapewniające właściwą obsługę programu m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadać telefon i o ile to możliwe komputer.

Nabór trwa do 9 sierpnia 2019. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku tel. 597220859.

 

from Słupsk https://ift.tt/2OrY460
via Wiadomości Słupsk

Czy można opublikować filmik z koncertu?

Sezon festiwalowy można oficjalnie uznać za otwarty. Ciepłe wieczory i coraz to bogatsza oferta kulturalna zachęcają do uczestnictwa w plenerowych koncertach. Co jednak w sytuacji, gdy chcielibyśmy uwiecznić występ ulubionego artysty amatorskim (lub też nie) sprzętem, a następnie podzielić się nagraniem w mediach społecznościowych lub w gronie znajomych? Jak to już bywa z prawem autorskim sprawa jest oczywiście niejednorodna i dość skomplikowana. Nagrywając, […]

Post Czy można opublikować filmik z koncertu? pojawił się poraz pierwszy w Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia.

from Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia https://ift.tt/2GNRvob
via 10minut TV – Wiadomości Słupsk