PRAWO-rekrutacja na nowy kierunek

Nowy kierunek, PRAWO, dostępny od tego roku w Akademii Pomorskiej dla wszystkich zainteresowanych.

Jednolite studia magisterskie, 5-letnie, które umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obowiązywania, stosowania i wykładni przepisów prawa, od tego roku dostępne na słupskiej uczelni.

Limit przyjęć:
studia stacjonarne – 70 os.
studia niestacjonarne – 50 os.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej możliwości oraz do aplikowania na pozostałe kierunki dostępne w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Link do strony z rekrutacją.

from Słupsk https://ift.tt/2NksbLV
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Zmiana lokalizacji – bezpłatne poradnictwo prawne

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Słupska udzielane, w poniższych lokalizacjach:

1. ul. Słoneczna 15 d (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 11 do 15

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów


2. ul. Hubalczyków 7 (budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 im. Gryfitów) – od 1 lipca punkt przeniesiony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – godziny nie ulegają zmianie

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych


3. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 9 do 13

punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich

4. ul. Niedziałkowskiego 6 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej)

Otwarty:

od poniedziałku do piątku

od godziny 14 do 18

punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Słupskie Biuro Porad Obywatelskich.

from Słupsk https://ift.tt/2Xb8s5S
via Wiadomości Słupsk

Miejsca do renowacji – możliwość zgłoszenia

Do 11 lipca br., w ramach akcji „CIF. WITAJ, PIĘKNA POLSKO!”, możecie Państwo zgłaszać miejsca, które wymagają renowacji. Jest to akcja społeczna, w ramach której mieszkańcy oraz podmioty, takie jak: organizacje pożytku publicznego, fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządowe osoby prawne z wyłączeniem samorządów terytorialnych mają możliwość zmieniania otaczającej ich przestrzeni.

Akcja jest podzielona na 4 etapy:
a) Etap I – trwa od 3 czerwca 2019 r do 11 lipca 2019 r. i obejmuje zgłaszanie Miejsc do Akcji;

b) Etap II – trwa od 1 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. i obejmuje obrady Komisji i weryfikację zgłoszonych Miejsc w okresie wskazanym w pkt a) powyżej oraz wybór 14 Laureatów Akcji przez Komisję;

c) Etap III – trwa od 24 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. i obejmuje ogłoszenie listy Miejsc, zgłoszonych przez 14 Laureatów Akcji (dalej: „ Lista ”), w ramach której odbędzie się Głosowanie oraz przeprowadzenie samego Głosowania za pośrednictwem Strony internetowej;

Etap III kończy się ogłoszeniem w dniu 14 sierpnia 2019 r. listy Zwycięskich Miejsc;

d) Etap IV -trwa od 15 sierpnia 2019 r. do 9 października 2019 r. i obejmuje czyszczenie i
renowację Zwycięskich Miejsc.
Aby wziąć udział w akcji należy zrobić zdjęcie miejsca, które należy poddać renowacji, wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także uzasadnić potrzebę dokonania prac zmieniających przestrzeń znajdującą się na fotografii.
Co można zgłosić? Np.  Niszczejący mur, chodnik, zaniedbany skwer.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości poprawienia wyglądu swojego otoczenia.

Link do szczegółów.

from Słupsk https://ift.tt/2xnGFQh
via Wiadomości Słupsk

Podziękowania od Pani Prezydent

Szanowni Państwo – Drodzy Współpracownicy,

wczoraj Rada Miejska w Słupsku przyjęła Raport o stanie miasta i udzieliła
Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania oraz absolutorium
z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie moi współpracownicy – to dzięki Waszej determinacji
i zaangażowaniu uzyskaliśmy przychylność i akceptację dla naszych dokonań.

Dlatego chciałabym serdecznie podziękować Dyrektorom i Pracownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, Dyrektorom i Pracownikom żłobków, przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, jednostek i instytucji kultury, Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku, Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
i Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
jak również Prezesom i Pracownikom spółek miejskich za pomoc w przygotowaniu
Raportu o stanie miasta, za codzienną pracę oraz działania na rzecz dobra wspólnego.

Mam nadzieję, że będzie to kolejny etap w procesie budowania i rozwijania naszego miasta. Nikt nie osiąga sukcesu sam – zawsze jest to efekt współdziałania grupy ludzi, którzy zmierzają w precyzyjnie określonym kierunku osiągając konkretne cele.

Naszym celem jest praca na rzecz mieszkańców Słupska i poprawianie warunków życia
w mieście. Razem realizujemy te zamierzenia, wspólnie, jako zespół.

Zespół ludzi wyjątkowych, o wielkim potencjale indywidualnym, który pozwala skutecznie podejmować nowe wyzwania.

Krystyna Danilecka – Wojewódzka
Prezydent Miasta Słupska

from Słupsk https://ift.tt/2NgyEYw
via Wiadomości Słupsk