Informacja o rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych

Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do klas I szkół podstawowych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 7. lat zamieszkałe w Słupsku.

Link do strony: sp-slupsk.nabory.pl

O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

  1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt.,
  2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
  3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt.,
  4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
  5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt.,
  6. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku i przynajmniej jedno z nich mieszka w Słupsku – 60 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się w US Słupsk – 30 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki – pierwszego wyboru.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym ujmuje harmonogram zawarty w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Słupska nr 170/E/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku.

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/32674.html

from Słupsk https://ift.tt/2vpMNtZ
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Koncert charytatywny „Dar Serca w Tańcu i Piosence”

7 marca (sobota) na 17.00 w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zapraszamy na „Dar Serca w Tańcu i Piosence”. Będzie to koncert charytatywny, z którego dochód  przeznaczony zostanie na pomoc dla polskich sierot z Domu Dziecka w Wilnie.

Na apel organizatorów do koncertu zgłosiły się prawie wszystkie najbardziej znane zespoły Słupska i powiatu. Nie ma możliwości wszystkich zmieścić w jednym koncercie, więc być może drugi odbędzie się jesienią. 7 marca o godz. 17 w słupskiej filharmonii wystąpią znane i lubiane zespoły oraz soliści: Wojskowy Zespół Wokalny WIARUSY, Zespół Taneczny Młodzieżowego Domu Kultury PLĄS, Alina Poźlewicz zaśpiewa polskie i rosyjskie przeboje, a chór Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy AleBabki zaprezentuje najważniejsze utwory ze swojego bogatego repertuaru. Wystąpi także Zespół Pieśni i Tańca „Pomorzacy” z gminy Ustka, laureat Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej i wielu innych nagród, którego członkowie dają gwarancję wysokiego poziomu tańca i piosenki. Na koniec publiczność zobaczy i usłyszy Kapelę z Gminy Damnica, która posiada już ugruntowaną pozycję na rynku muzycznym. W przedsięwzięcie zaangażował się także Ruben Silva, dyrektor Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. 

Bilety jeszcze do nabycia w kasie Filharmonii.

from Słupsk https://ift.tt/3cdmYhn
via Wiadomości Słupsk

Siła Marzeń Miłki Raulin

W Domu Sąsiedzkim przy ulicy Długiej w Słupsku odbyło się spotkanie z Miłką Raulin – podróżniczką, zdobywczynią Korony Ziemi. Prowadząca zabrała uczestników prelekcji w podróż po najwyższych szczytach. Najmłodsi uczestnicy spotkania z zaciekawieniem słuchali opowieści i ciekawostek związanych z kolejnymi wyprawami oraz oglądali specjalistyczny sprzęt niezbędny podczas wspinaczki po górach.

Zajęcia przeprowadzone przez Miłkę Raulin spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodych słuchaczy, którzy chętnie i spontanicznie włączali się do rozmowy. Prowadząca na przykładzie swoich doświadczeń starała się pokazać dzieciom i młodzieży jak ważną rolę odgrywają w życiu własne marzenia, aspiracje, pomysły na życie oraz determinacja w dążeniu do celu.

Miłka Raulin z wykształcenia i zawodu jest magistrem inżynierem trakcji elektrycznej. Z zamiłowania podróżniczka, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej, szybownictwa, motocrossu. W 2011 roku, mając już na koncie zdobyty Mt Blanc, postanowiła zdobyć najwyższe wierzchołki wszystkich kontynentów. Tak narodziła się „Siła Marzeń – Korona Ziemi” 22 maja 2018 roku Miłka Raulin ukończyła projekt stając na szczycie Mt Everestu (8848 metrów n. p. m.). Była to dziewiąta góra w dziewięcioszczytowej wersji Korony Ziemi. Miłka na swoim koncie ma również samotne wejścia na sześciotysięczne szczyty w Himalajach Indii, Nepalu oraz wyprawy w Andy.

Kończąc projekt w 2018 roku została wówczas najmłodszą Polką z Koroną Ziemi, pierwszą Gdynianką oraz pierwszą Kaszubką.

Drogę po Koronę Ziemi młodej podróżniczki można zobaczyć na zdjęciach, które zostały zaprezentowane w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Wystawę można oglądać na I piętrze do dnia 10 marca 2020 r.

Galeria zdjęć ze spotkania dzieci i młodzieży z Miłką Raulin w Domu Sąsiedzkim.


 

from Słupsk https://ift.tt/3clpsur
via Wiadomości Słupsk

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Pacynka dla wcześniaka” – dziękuje za wsparcie

Przez ostatni tydzień mieszkańcy Słupka, przyjaciele Przedszkola, studenci, uczniowie, przy dużym wsparciu rodziców i zaangażowaniu nauczycieli Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku oddawali głosy na portalu społecznościowym Facebook na najładniejszą pacynkę.

Słupska Ósemka wykonała czerwoną Myszkę, która uplasowała się na pierwszym miejscu pośród 114 placówek z całej Polski. Jest to wspólny sukces masy ludzi, którzy brali udział w głosowaniu. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku było jedyną placówką z naszego miasta, które wzięło udział w konkursie. Myszka zdobyła 2505 głosów. Na podium znalazły się również: Przedszkole Integracyjne nr 412 z Warszawy, zdobywając 2275 głosów oraz Przedszkole Sióstr Nazaretanek z Częstochowy, które uzyskało 1544 głosy poparcia.

Zwycięstwo cieszy nas tym bardziej, ponieważ zarówno nasza Myszka, jak i inne pacynki z Polski, trafi na oddział pomocy dla dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków zagrożonych zaburzeniami rozwoju w Łodzi.

Główny cel akcji: uwrażliwienie dzieci na potrzeby i problemy innych oraz zwrócenie uwagi, jak ważne jest okazywanie życzliwości i dobroci innym został w pełni osiągnięty.

Organizatorem konkursu była Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” oraz Ośrodek Pomocy „Otulinka” z Łodzi. Wszystkim zaangażowanym we wspólny sukces serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość przy kolejnych akcjach.

W imieniu społeczności Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku, dyrektor Tomasz Dobrowolski

from Słupsk https://ift.tt/395jADr
via Wiadomości Słupsk

Koronawirus-rozsądek i higiena

W przestrzeni publicznej ciągle pojawiają się nowe wiadomości nt. zachorowań i ognisk choroby związanych z wirusem COVID-19, znanym bardziej jako koronawirus.

Jak w przypadku wszelkich zagrożeń należy dołożyć wszelkich starań ukierunkowanych na bezpieczeństwo, jednak chcemy podkreślić, że równie cenne jest racjonalne spojrzenie na sytuację.

Jutro w ratuszu odbędzie się specjalne spotkanie poświęcone właśnie tej tematyce i sprawdzeniu stanu przygotowania służb i samorządu w tym zakresie.

Wirus przenosi się drogą kropelkową; jednak główną drogą zakażenia jest kontakt ze śliną osoby chorej lub innymi wydzielinami ustrojowymi.

Zachęcamy też do zapoznania się z krótką notatką dot. maseczek i ich skuteczności. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje stosowanie maseczek szczególnie:

– gdy jako zdrowe osoby opiekujemy się chorą osobą
– gdy chore osoby znajdują się w miejscu publicznym lub wśród domowników.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed zachorowaniem jest częste mycie rąk, zakrywanie ust zgięciem łokcia podczas kaszlu i kichania oraz zachowanie odległości co najmniej 1 m od osób, które kaszlą i kichają.

To dla nas najważniejsze zasady; poza tym, obserwujmy swoje organizmy, ale też nie panikujmy. Władze samorządowe, jednostki związane z pomocą społeczną,  służby medyczne oraz porządkowe na bieżąco monitorują sytuację związaną z koronowirusem i wszelkimi innymi typami chorób – także tych, które tak często lekceważmy np. grypa.

Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowe informacje dot. wirusa oraz stosowania maseczek – Informacja o maseczkach – DO POBRANIA

from Słupsk https://ift.tt/2VudTuK
via Wiadomości Słupsk