„Słupskie Dinozaury” – Benefis Andrzeja Guzińskiego!

Słupski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Żywa Kultura zaprasza na koncert pn. „Słupskie Dinozaury”, który odbędzie się 8 grudnia o 18.00.

Wydarzenie jest Benefisem Andrzeja Guzińskiego  – znanego muzyka, instruktora od 1975 roku  związanego z słupskimi instytucjami kultury. Andrzej Guziński jest absolwentem studiów pedagogicznych na kierunku wychowanie muzyczne, ukończył także studia podyplomowe na kierunku muzykoterapia z profilaktyką stresu. W Słupskim Ośrodku Kultury prowadzi Studio Piosenki SOK, próby zespołów, organizuje koncerty z cyklu Otwartą Scena. Ponadto organizuje: kursy gitarowe, naukę gry na gitarze basowej oraz saksofonie.
Działalność muzyczną rozpoczął w latach siedemdziesiątych. W tym czasie występował w : 74 Grupie Biednych, Skalpelach, ST43, Zielonych Oczach Braci Wright, z którymi brał udział w licznych festiwalach i koncertach w całej Polsce (m.in. Festiwal Awangardy Beatowej w Kaliszu).

Na benefisie Andrzeja Guzińskiego zagrają: Old Boy Boogie; Magmen; Button Band; Zielone Oczy Braci Wright; Zero; No Co Puka; Nokaut; Saqva Blues Band; Resekcja; Remont
Wydarzenie realizowane przez Stowarzyszenie Żywa Kultura i Słupski Ośrodek Kultury w ramach projektu „Słupskie Dinozaury” dofinansowane zostało ze środków Miasta Słupska.Bezpłatne zaproszenia rezerwować można pod nr tel. (59) 848 15 93 lub poprzez e-mail do k.staskiewicz@sok.slupsk.pl.

from Słupsk https://ift.tt/2PaMB5Z
via infoslupsk

Reklama

Nowy skwer w centrum

W ostatnich tygodniach w rejonie skrzyżowaniu ulic: Krasińskiego, Niedziałkowskiego i Solskiego trwały intensywne prace drogowe związane z tworzeniem miejskiego skweru.

Przebudowa polegała na odsunięciu jezdni ul. Krasińskiego od budynków nr 5 i 6 i zagospodarowaniu powstałej przestrzeni zielenią. W miejscu tym pojawiły się ciągi piesze oraz nasadzenia drzew i bylin. Docelowo na skwerze staną ławki i kosze na śmieci, będzie też więcej zieleni.


Powstanie skweru jest związane z realizacją przez Miasto Słupsk projektu „Słupskie kliny zieleni – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska”. Na projekt ten składa się z 7 zadań, których wspólnym celem jest wzrost powierzchni terenów zielonych oraz poprawa przewietrzania miasta. Utworzone zostaną dwa zupełnie nowe parki i trzy skwery, odtworzona zostanie zieleń przyuliczna na terenie miasta. Część działań realizowana będzie w obszarze rewitalizacji lub na terenach przylegających.

Takim miejscem jest rejon Stawku Łabędziego. Zadania ujęte w projekcie są poszerzeniem działań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego. Oprócz terenu w bezpośrednim sąsiedztwie stawku przebudowany zostanie ciąg spacerowy do ul. Kaszubskiej. Prace trwają. Przebudowane zostały ciągi piesze, pojawiły się też nowe ścieżki spacerowe i nasadzenia roślin. Zagospodarowana została przestrzeń dla wypoczynku dzieci i dorosłych. Docelowo wymienione zostaną ławki, śmietniki i oświetlenie. Powstanie również pomost dla żeglarzy.
Projekt „Słupskie kliny zieleni” – urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska” finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

from Słupsk https://ift.tt/2RnFjxn
via infoslupsk

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – zaproszenie

3 grudnia każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.  W tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego swoją działalność oraz najnowszy materiał filmowy pt. „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” zaprezentuje zespół TV ŚDS.

TV ŚDS to telewizja osób z niepełnosprawnościami działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Spotkanie jest jednocześnie okazją do podsumowania projektu „TV ŚDS – kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych” realizowanego, dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przez Stowarzyszenie Horyzont.

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2018 o 11:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku przy placu Zwycięstwa 3.

Aktualności z życia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 3 można śledzić na stronie ŚDS na Facebooku.

from Słupsk https://ift.tt/2TZjqWX
via infoslupsk

Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji

14 listopada 2018  odbyły się wybory 23 radnych Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji. Młodzi radni mają bardzo silny mandat, ponieważ frekwencja wyborcza wyniosła aż 68,15%. Szkolne Komisje Wyborcze wydały 3378 kart do głosowania, spośród 4957 przekazanych przez Miejską Komisję Wyborczą.

Uroczysta gala ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska została zaplanowana na 4 grudnia o 14:30 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Podczas gali przedstawiony zostanie przebieg wyborów, wyniki oraz przekazane zostaną zaświadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Słupska. Po części oficjalnej, o 15:30 odbędzie się spotkanie robocze nowo powołanych członków Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji, poprowadzone przez opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Słupska z ramienia Rady Miejskiej w Słupsku.

from Słupsk https://ift.tt/2QxHmlD
via infoslupsk

„Nie odwracaj się od przemocy”

Nie odwracaj się od przemocy, to lokalna kampania informacyjna poruszająca problem przemocy wobec kobiet, organizowana w ramach „16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. Ma na celu uwrażliwienie mieszkańców miasta na problem krzywdzenia innych. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które są lub mogą być świadkami agresji. Działania podejmowane w ramach kampanii są również okazją do dyskusji o różnych formach przemocy oraz sposobach przeciwdziałania temu zjawisku.

W Słupsku osoby, które doświadczają przemocy mogą uzyskać bezpłatną pomoc i wsparcie w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie „TAMA”. Osobom zgłaszającym się świadczona jest pomoc interwencyjna, psychologiczna oraz prawna, w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie:

dyżur interwencyjny

poniedziałek-piątek: godz. 16.00 – 20.00
sobota – godz. 10.00-14.00

grupa wsparcia

poniedziałki i czwartki – godz. 17.00 – 20.00

dyżur psychologa

środa – godz. 17.00-20.00

dyżur prawnika

wtorki i piątki godz. 16.00-20.00

Każdego roku do Punktu zgłasza się ok. 250 osób borykających się z problemem przemocy domowej i są to przede wszystkim kobiety. Rocznie w TAMIE udziela się blisko 2 tys. porad.

Z porad w Punkcie mogą korzystać również osoby, które są świadkami przemocy domowej. Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba, ponieważ często jest jedyną osobą, która może przerwać przemoc. Wsparcia można udzielić nie tylko poprzez zgłoszenie przemocy do odpowiednich instytucji, lecz również motywując osobę, która jej doświadcza do skorzystania ze specjalistycznej pomocy oraz wskazując miejsca, gdzie taką pomoc może uzyskać.

W naszym mieście problem przemocy w rodzinie może zgłosić do:

Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pod numerem tel. 59 848 01 00 lub pod numerem alarmowym 112,

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku pod numerem tel. 59 842 81 26,
ul. Słoneczna 15 D

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod numerem tel. 59 848 83 75, ul. Starzyńskiego 6 (w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6).

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy…reaguj.

Więcej informacji dla świadków przemocy w rodzinie znajduje się na stronie http://www.niebieskalinia.pl/pomoc/dla-swiadkow

Pomoc dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy wychowawcze, rozwojowe, szkolne
lub emocjonalne
można uzyskać w Słupskim Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Dziecku
i Rodzinie „Krąg”.

Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 (I p.)

tel. 669 498 323

from Słupsk https://ift.tt/2SiREmF
via infoslupsk