Gwarantowana dawka śmiechu Mayday2 on- line!

Nowy Teatr im. Witkacego zaprasza na kolejny spektakl on – line  Mayday 2. Mistrzowski scenariusz i niewiarygodne zwroty akcji gwarantują burzę śmiechu🤣

Już w sobotę, 2 maja o godz. 20:00 zostanie udostępniony zapis techniczny spektaklu na profilu fb https://ift.tt/2VO0r4H oraz stronie internetowej Nowego Teatru https://nowyteatr.pl/

Aktywny będzie przez 24 godziny👍

Mayday 2 to druga część arcyzabawnej farsy wystawianej kilka lat temu w Nowym Teatrze. Tym razem najpopularniejszemu londyńskiemu taksówkarzowi – bigamiście w matrymonialnej szarży na dwa fronty na przeszkodzie staje współczesna technologia. Jego niewiedzące o sobie dzieci Gavin i Vicky poznają się przypadkowo przez Internet i wszystko wskazuje, że łączy ich coś więcej niż zbieżność nazwisk… Nad podwójnym życiem kochliwego Johna zaczynają się zbierać szare chmury z klątwą kazirodztwa na horyzoncie. Z każdą minutą przedstawienia akcja gęstnieje zapowiadając gwałtowną burzę – przerażenia na scenie i  śmiechu na widowni!

from Słupsk https://ift.tt/2SlQKbz
via Wiadomości Słupsk

Reklama

Informacja dot. żłobków i przedszkoli

Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podjęła decyzję
o tym, że żłobki i przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk nie zostaną otwarte do 24 maja br.

Powyższa decyzja, podyktowana głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników ww.placówek, poprzedzona była głęboką analizą sytuacji epidemiologicznej w kontekście możliwości ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem wytycznych, jakie pojawiły się ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy też Ministra Edukacji.

Wytyczne mówią o tym, co organ prowadzący żłobki i przedszkola oraz dyrektorzy tych placówek muszą przygotować, by spełnić warunki umożliwiające sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi przebywającymi w ww.podmiotach.

Wskazania te dotyczą konieczności stworzenia procedur opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym obejmującym m.in.

 • konieczność przeprowadzenia badania wody w każdym przedszkolu i żłobku,

 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli, opiekunów
  i pracowników obsługi,

 • zakup termometrów i środków do dezynfekcji dla wszystkich przebywających na terenie ww. placówek,

 • zapewnienie odpowiedniego dystansu między dziećmi w trakcie ich przebywania na terenie żłóbków i przedszkoli

 • wyodrębnienie miejsc izolacji i wiele innych działań chroniących zdrowie podopiecznych.

Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie dzieci, ale także pracowników żłobków i przedszkoli.

from Słupsk https://ift.tt/2KNHXLe
via Wiadomości Słupsk

Pomorscy Terytorialsi oddają krew

Z inicjatywy żołnierzy 71 blp w Malborku, terytorialsi pomorskiej brygady WOT oddają krew w ramach akcji „Odporna Wiosna”. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą akcję „Odporna wiosna”, której celem jest łagodzenie skutków kryzysu, wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych oraz wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. Żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. […]

Źródło

from Słupsk – Wiadomości lokalne, informacje, wydarzenia https://ift.tt/2KM9D33
via 10minut TV – Wiadomości Słupsk

Elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Rodzice !

Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Słupsku. Do pięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane będą tylko dzieci 6-letnie.

Link do logowania: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru. Kryteria rekrutacyjne są wyszczególnione w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dodatkowo obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Nr XVI/289/20 Rady Miejskiej w Słupsku dnia 26. lutego 2020 r. (link do uchwały – kliknij.)

 • kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek;
 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie rozliczają się z podatku dochodowego na rzecz miasta Słupska;
 • kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie;
 • kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, razem z wygenerowanym w systemie NABO wnioskiem, należy dostarczyć skany wymaganych dokumentów. Powyższe dokumenty składane są wyłącznie elektronicznie na adres mailowy wybranego przedszkola (załącznik).

W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie 3. placówek. Wniosek oraz skany dokumentów należy dostarczyć tylko do placówki pierwszego wyboru.

Informujemy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Załączniki do pobrania

 1. Lista przedszkoli i szkół prowadzących nabór dzieci na rok szkolny 2020_2021

 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiotowej sprawie

from Słupsk https://ift.tt/35gyGEU
via Wiadomości Słupsk

Słupskie obiekty sportowe po 4 maja

Jak będą funkcjonować sportowy na słupskich obiektach od 4 maja? Oto instrukcja Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Od 4 maja 2020 r. udostępnione zostaną następujące obiekty Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku o charakterze otwartym:
1. Stadion „Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku – płyta główna, płyta treningowa sztuczna oraz płyta trawiasta boczna
2. Stadion 650-lecia przy ul. Madalińskiego 4 w Słupsku – płyta piłkarska oraz urządzenia LA (bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, stanowiska rzutowe)
3. Boiska wielofunkcyjne typu Orlik przy ul. Krzywoustego – boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz boisko syntetyczne do koszykówki
4. Boiska wielofunkcyjne typu Orlik przy Wiatracznej/Konarskiego – boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz dwa boiska syntetyczne do koszykówki
5. Korty tenisowe przy ul. Madalińskiego 4 – dwa korty ziemne.

Ogólne zasady korzystania z infrastruktury Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku o charakterze otwartym, obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania.
1. zachowanie dystansu społecznego,
2. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
3. ograniczona liczba osób – 6 osób na każdym z boisk, 6 osób w części lekkoatletycznej lub 2 osoby na korcie,
4. weryfikacja uczestników – podmioty wynajmujące boisko mają obowiązek zgłaszać swoją obecność pracownikowi jednostki,
5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami),
6. dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
7. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk,
8. korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
9. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

Zasady korzystania z boisk typu Orlik przy ul. Krzywoustego (boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne) oraz boisk typu Orlik przy Wiatracznej/Konarskiego (boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej oraz dwa boiska wielofunkcyjne) obowiązujące od 4 maja 2020 r. do odwołania.
Zasady funkcjonowania:
1. Boiska typu Orlik otwarte dla społeczności lokalnej,
2. grupy zorganizowane korzystają z obiektu w godzinach ustalonych przez Zarządcę, grafik takich zajęć udostępniony na obiekcie,
3. uruchomienie oświetlenia obiektu w postaci aplikacji na telefony mobilne umożliwiającej włączanie oświetlenia w określonych godzinach popołudniowych i wieczornych (na obiektach udostępniona instrukcja i oznaczony punkt załączania oświetlenia bluetooth),
4. z każdego z boisk może jednocześnie korzystać max 6 osób,
5. obowiązuje zachowanie dystansu społecznego,
6. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
7. obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk,
8. obowiązuje korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego,
9. osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

Zasady korzystania z kortów tenisowych przy ul. Madalińskiego 4 (dwa korty ziemne) obowiązujące od 4 maja 2020 r.
1. zachowanie dystansu społecznego,
2. obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
3. ograniczona liczba osób – po 2 osoby na korcie,
4. korzystanie z kortów na podstawie zawartych umów lub po zakupie biletu lub karnetu w recepcji Centrum Lekkoatletycznego im. Ryszarda Ksieniewicza,
5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami),
6. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk,
7. korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego
8. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

from Słupsk https://ift.tt/2Yh1agg
via Wiadomości Słupsk